BREF POWER AKT.DUOP.2XKULK.LEM

12,99 zł
Ile:

  • 9000100656832
  • Na stanie

Producent

Henkel - Detergenty

Opis produktu

Innowacyjna formuła Bref Power Aktiv spełnia 4 funkcje, które zawarte są w dyskretnym i nowoczesnym opakowaniu. Nowa generacja kostek do toalet hamuje osadzanie się kamienia i pomaga utrzymać toaletę czystą i świeżą poprzez połączenie ochrony przed zabrudzeniami i extraświeżości.

Zawieszka myjąco-zapachowa do muszli WC

Składniki

>30% anionowe środki powierzchniowo czynne, 5-15% niejonowe środki powierzchniowo czynne, kompozycja zapachowa (Limonene)

Informacje dotyczące bezpieczeństwa

BREF POWER AKTIV. Zawieszka myjąco-zapachowa do muszli WC. Uwaga. Działa drażniąco na skórę. Działa drażniąco na oczy. Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę. Chronić przed dziećmi. Stosować rękawice ochronne/ ochronę oczu. W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Umyć dużą ilością wody. W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy: Zasięgnąć porady. Całkowicie opróżnione opakowanie usuwać do odpadów komunalnych wg lokalnych zasad.

Zawieszka sprawdzona pod względem możliwości otwarcia przez dziecko wg normy EN 862 (2006) - certyfikat niemieckiego Instytutu IVM.

Przygotowywanie i przechowywanie

Sposób użycia: Zawieś Bref Power Aktiv pod obrzeżem muszli toaletowej.

Najlepiej zużyć przed upływem 3 lat od daty produkcji podanej na opakowaniu.

9000100656832

Specific References